1. Introduktion

 

 

Persondata er information, der kan henføres til en bestemt person (den registrerede) og kan eksempelvis være navn, adresse, telefonnummer eller anden information om sundhed, seksuel orientering eller fagforening.

Fritidsmagasinet er ansvarlig for at sikre integritet og beskyttelse af dine personlige oplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Denne privatlivspolitik, som er i overensstemmelse med EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og danske love, beskriver, hvordan Fritidsmagasinet vil behandle og sikre, at dine rettigheder er opfyldt.

Fritidsmagasinet tager din databeskyttelse alvorligt og for at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for tab af datafortrolighed.
Vi lægger særligt vægt på disse principper:

• At dine personoplysninger skal behandles på en lovlig, retfærdig og gennemsigtig måde.
• At personoplysninger indsamles eller genereres for et specifikt, eksplicit og legitimt formål.
• At kun data, der er relevante og begrænsede til det, der er nødvendigt til det tilsigtede formål, samles eller genereres.
• At dataene er korrekte og holdes ajourførte.
• At dataene kun opbevares så længe som nødvendigt for at kunne behandle eller at det kræves i henhold til loven.
• At dataene skal behandles med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Som dataansvarlig, skal Fritidsmagasinet kunne vise, at ovenstående principper er opfyldt både inden for Fritidsmagasinet, hos eventuelle leverandører, partnere samt de tilfælde, hvor dataene er overført.

Denne privatlivspolitik består af følgende information:

• Kontaktoplysninger.
• Hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler det, og hvordan vi bruger det.
• Hvem har adgang til dine data, og hvor længe vi holder dataene.
• Hvad vi gør for at beskytte dine data samt generel information om datasikkerhed i Fritidsmagasinet.
• Hvad dine rettigheder er.

Hvis der er oplysninger, som du søger, der ikke findes i denne privatlivspolitik, eller der er noget yderligere du gerne vil forklare os, er du velkommen til at kontakte os. Kontaktoplysninger findes i næste afsnit.

2. Kontaktoplysninger

 

 

Fritidsmagasinet er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Hvis der er spørgsmål til denne politik, hvordan vi behandler dine data, eller hvis der er en klage, kan disse kontaktoplysninger benyttes.

Ved det usandsynlige tilfælde af at der er et bekræftet eller formodet data sikkerhedsbrud, bedes du også tage øjeblikkelig kontakt til Fritidsmagasinet.
Kontaktperson: PR-Wise Aps
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse:
PR-Wise ApS
Olesvej 2
2820 Virum

CVR: 37662534
Telefonnr.: + 45 53 38 50 30
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: fritidsmagasinet.dk

3. Indsamling af persondata

 

 

Fritidsmagasinet indsamler personlige oplysninger for at kunne levere vores tjenester til dig. Dette kan være information, der indsamles eller genereres, når du f.eks. besøger vores hjemmesider (cookies), deltager i en konkurrence eller tilmelder dig vores nyhedsbrevregister.

3.1 Hvilke data indsamler vi?

Typen af data vi indsamler begrænser sig til almindelige personhenførbare data.
• Almindelig kontaktinfo (navn, adresse, email, telefonnummer,)
• Cookies ( Læs vores cookiepolitik her)

3.2 Samtykke

Nogle behandlinger kræver eksplicit samtykke fra dig. Det gælder eksempelvis behandlinger, som marketing og kundeundersøgelser, der ikke er nødvendige for at opfylde loven. I disse situationer vil Fritidsmagasinet have brug for dit samtykke til at indsamle og behandle dine personlige data. I samtykket er det udtrykkeligt angivet, hvilke data vi behandler, hvordan vi gør det og hvorfor. Det er også angivet, hvor længe dit samtykke er gyldigt.

Som registreret har du ret til at inddrage dit samtykke til enhver tid. Fritidsmagasinet sikrer, at det er lige så nemt at inddrage samtykke, som det er at afgive samtykke.
I forbindelse med persondataforordningen vil Fritidsmagasinet i relevante sammenhænge opbevare optegnelser for at påvise, at der er givet samtykke til behandling af personoplysninger.

3.3 Cookies

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Cookies, som er nødvendige til sikring af funktionalitet og indstillinger, kan dog anvendes uden dit samtykke. Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, og om hvordan du kan slette eller afvise dem. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen under vores cookie-politik.

4. Hvem har adgang til dine data

 

 

4.1 Adgang
Kun medarbejdere, som har en opgave at udføre, hvor din data er nødvendige for udførelsen, vil få adgang til vores systemer, hvor dine data opbevares. Afhængigt af hvilken opgave der skal udføres, får vedkommende kun adgang til dele af dine data, der er nødvendige for at udføre opgaven.
Vi deler ikke dine personlige oplysninger med nogen uden for Fritidsmagasinet undtagen i følgende situationer:

• Til ekstern behandling, som en del af konkurrencer.

I situationer, hvor vi deler (overfører) data til samarbejdspartner, sørger vi for, kun at overføre de data, de har brug for for at sende præmien til vinderen. Vi sikrer også, at leverandører eller partnere behandler dataene på en sikker og fortrolig måde.

• Med dit samtykke

Vi deler kun personlige oplysninger med virksomheder, organisationer eller personer uden for Fritidsmagasinet, når vi har dit samtykke til det.

Det kan være, at en leverandør har dele af deres tjenester, der drives eller opbevares i et land uden for EU (i et såkaldt tredjeland), og at dine data således overføres uden for EU. I disse situationer er vores underleverandører forpligtet til at sikre, at de samme sikkerhedsforskrifter og foranstaltninger, der beskytter dine data inden for EU, også anvendes på de data, der overføres uden for EU. Det betyder, at dine personoplysninger er lige så sikre, om de behandles inden for EU eller i et tredjeland.

4.2 Opbevaring

Fritidsmagasinet lagrer ikke dine data længere end lovligt krævet, eller hvad der er nødvendigt for at kunne levere vores ydelser til dig eller er nødvendig for sporbarhed i tilfælde af hændelser, tvister etc.
Vi har en generel sletningspolitik, hvori der er beskrevet, hvor længe vi opbevarer visse typer data, og den kan refereres til, hvis der er nogen tvivl.

5. Dine rettigheder

 

 

Du har ret til at anmode om adgang til, korrigere, eksportere eller suspendere behandlingen af dine data. Fritidsmagasinet vil handle i overensstemmelse med dansk og EU-lov og vil støtte dig undervejs.
Vi forstår, at forskellige mennesker har forskellige sikkerhedsbehov. Fritidsmagasinet stræber efter at være transparent i hvilke data, der indsamles, så du har muligheden for at udøve dine rettigheder til at få adgang til, rette, eksportere, slette eller suspendere behandlingsaktiviteterne.

6.1 Ret til Adgang

 

 

Du har altid ret til at anmode om adgang til dine personlige data, som vi behandler. For at beskytte dine personlige data skal Fritidsmagasinet bekræfte din identitet på en officiel måde, før vi giver dig adgang til personoplysningerne.

6.4 Ret til sletning

 

 

Du har ret til at få dine personlige data slettet af Fritidsmagasinet, hvis personoplysningerne er ikke længere nødvendige, eller hvis du inddrager dit samtykke.
Anmodninger om sletning kan ske mundtligt eller skriftligt. Alle anmodninger vil blive behandlet uden unødig forsinkelse, og inden for en måned modtager du en opdatering med bekræftelse på sletningen eller en forventet tid, hvor sletningen vil ske.

8. Ændringer til denne politik

 

 

Denne politik gennemgås regelmæssigt og opdateres, hvis der er ændringer i databehandlingen. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort her, og hvis væsentligt, meddeles Fritidsmagasinets læsere via e-mail og andre kommunikationsmidler.