Naturen bekæmper skadedyr

Udgivet i Bolig
Bedøm denne artikel
(0 bedømmelser)
For at monitorere og fange de mange skadedyr bruges der klisterplader. For at monitorere og fange de mange skadedyr bruges der klisterplader. Foto: Stig Feodor Nielsen, Gartnerirådgivningen.

Nytteinsekter: Galmyg og snyltehvepse er blandt de små nytteinsekter, som de danske gartnere bruger som alternativ til pesticider.

I dag anvendes en lang række forskellige nyttedyr, der hver især er specialiserede over for et enkelt skadedyr eller er mere altædende. I væksthuse bruge gartnerne flest nyttedyr, men også på friland forsøger man at forbedre forholdene for nyttedyr. Også private bruger i stigende grad de små hjælpere i haven og væksthuset.

Galmyg og snyltehvepse blandt de tusindvis af små nytteinsekter, som strategisk bliver placeret af de danske gartnere til gavn for grøntsagerne og dermed os mennesker.

mider-agurk-biologisk-bekaempelseNaturlig bekæmpelse af skadedyr

I Europa er der 100 forskellige nyttedyr på markedet. På verdensplan 250 nyttedyr og organismer, og anvendelsen af nyttedyr i de danske gartnerier vokser støt.

Formålet er at holde skadedyr, plantesygdomme og ukrudt nede ved hjælp af deres naturlige fjender, og det gør de danske gartnere så godt, at de er verdensførende i biologisk bekæmpelse.

- De små dyr og svampe går ind og gør det arbejde, som man ellers ville gøre med kemisk bekæmpelse, forklarer tomatgartner Mads Pedersen fra Alfred Pedersen & Søn på Fyn.

Hver uge sætter han tusindvis af små nyttedyr ind for at bekæmpe sygdomme og skadedyr i produktionen:

- Har man et gartneri, har man et spisekammer, som nogle gerne vil ind i, så det gælder om kun at lukke de rette nyttedyr ind til tag selv-bordet.

Små dyr på flaske

Mange danske gartnerier vil gerne helt undgå at bruge sprøjtemidler i deres produktion.

Dansk Gartneri, som er gartnerierhvervets brancheorganisation, kan derfor også konstatere, at de fleste danske frugt- og grøntgartnere benytter sig af de små hjælpere i form af dyr og svampe.

kokosmel-nyttedyr-agurk-biologisk-bekaempelseFærrest pesticider i frugt og grønt

Gartnerne drysser de små nyttedyr på planterne fra en flaske eller hænger små poser, hvor nyttedyrene bor og arbejder fra.

Danmark er det land i verden, som har færrest pesticidrester i frugt og grønt, og dette er blandt andet fordi, danske gartnere er førende i at udnytte naturens egne våben mod svampe, ukrudt eller insekter i afgrøderne.

Biologisk bekæmpelse og økologi

Fokus på sundhed og det vi indtager er også med til at Dansk Gartneri forventer at anvendelsen af nyttedyr vil vokse yderligere.

Adgangen til pesticider i Danmark er desuden af tekniske årsager begrænset, og derfor er det vigtigt at øge fokus på at finde alternative bekæmpelsesmetoder.

Mad uden rester af pesticider

Et øget fokus på sundhed, og det vi indtager, har også været med til at Dansk Gartneri forventer, at anvendelsen af nyttedyr vil vokse yderligere.

Lene Sigsgaard, som forsker i biologisk bekæmpelse på Københavns Universitet, peger på flere grunde til, at Danmark i dag står så stærkt inden for biologisk bekæmpelse:

- Politisk set har man været med til at skubbe udviklingen på vej gennem en stram regulering af pesticider, så det har været lettere for landmændene at bruge biologisk bekæmpelse.

Derudover har danske gartnere et højt vidensniveau, og med danske firmaer, der er specialiseret i biologisk bekæmpelse og et fornuftigt samspil med forskningen, er Danmark kommet langt frem i skoene. Det kommer de danske forbrugere til gavn, fordi de dermed får frugt og grønt uden eller med færre rester af pesticider.

Senest ændret Tirsdag, 20 oktober 2015 06:39

Skriv en kommentar

Udfyld venligst alle felter markeret med (). HTML er ikke tilladt.