Den gamle kvægmarkedsby Husum

Udgivet i Rejser
Bedøm denne artikel
(0 bedømmelser)

Tekst: Journalist Aage Krogsdam

Helt frem til 1960'erne holdtes store kvægmarkeder i den tyske by Husum, der ligger ude i Ditmarsken omkring 50 km syd for den dansk-tyske grænse. Byen har i dag omkring 25.000 indbyggere. Husum nævnes for første gang i 1252 som Husumbro (bro mellem husene). Bebyggelsen lå ved handelsruten langs den jyske vestkyst, hvor de store kvægflokke blev drevet sydpå. Formodentlig har byen allerede siden 1200 været hjemsted for et stort kvægmarked.

 

Protestsvin

I dag er det, som kaldes Nystaden, en del af den gamle nord-syd hovedvej, og den var i middelalderen præget af mange gamle værtshuse, som lå her som en følge af Europas største kvægmarkeder med beliggenhed ved den vestlige oksevej fra Nordjylland og langt ned i Europa. På grund af ændrede erhvervsvilkår og transport- og veterinære forhold blev kvægmarkedet lukket i 1960'erne. Kun enkelte bygninger og en lille gade i den sydlige Nystad kan føres tilbage til tiden med kvægmarkederne.

Kvægmarkedets tyske navn var "Quickmarkt". "Quick" er en omskrivning af ordet "kvæg". En gammel myte fortæller, at på markedet handles også svin, herunder en sjælden svinerace, det såkaldte "Husum Protestsvin".
For at vise deres danskvenlige holdning havde nogle kvægavlere i 1800-tallets sidste årtier fremavlet en svinerace, som havde en forholdsvis stærk rød hudfarve med en bred hvid stribe midt på ryggen.

I dag er det imidlertid ikke kvæg men rejer, som byen er berømt for. Men byen er også kendt for, at det var her, digteren Theodor Storm levede fra 1817 til 1888, og at han var med til at sætte byen på litteraturens landkort. Han ligger begravet på klosterkirkegården og kaldte i øvrigt byen for den grå by ved havet.

Charmerende bykerne

Men den betegnelse kan absolut ikke bruges om den lille by, der er helt omgivet af sluser. Byen har en charmerende bykerne, en dejlig slotspark med millioner af krokusser, en lille havn og digerne nær ved.

Først ved stormfloden i 1362, da den vigtige handelsplads Rungholt blev ødelagt, fik Husum adgang til Vesterhavet og blev havneby. Senere i 1461 gav den danske kong Christian den 1. Amsterdam privilegier på handel ad transitruten mellem Husum og Flensborg. Derved var der skabt et alternativ til den gamle transitrute mellem Hamborg og Lübeck, og resultatet viste sig hurtigt i form af en stor opblomstring for Husum. Transithandelen via Husum blev betydelig: Skibe fra Nederlandene, England og Norge søgte til Husum med varer, som via transitruten over Flensborg bragtes til landene ved Østersøen. Husum oplevede et økonomisk opsving, og indbyggertallet voksede. Husum var også den første by i Sønderjylland, hvor reformationen for alvor slog igennem. Det var i byens Mariekirke, at Hermann Tast i 1522 holdt den første lutherske prædiken i hertugdømmet.

Husum udgjorde et toldsted med toldinspektør, toldkasserer, 2 toldkontrollører og 5 toldassistenter. Ved postvæsenet var ansat en postmester og en postholder. Desuden fandtes en telegrafstation. I 1854 fik byen jernbaneforbindelse til Flensborg og Tønning, også på grund af den voksende kvægtransport til England.

Fiskerkvarteret

På en gåtur gennem det gamle fiskerkvarter opleves de gamle maleriske huse fra Middelalderen. Her ligger i de brostensbelagte gader små hyggelige huse og gamle pakhuse sammen med en række caféer eller restauranter.
I byens centrum ligger Vor Frue kirke eller Marie kirken bygget i gule teglsten i perioden fra 1827-32. Den blev opført af den danske stadsbygmester Christian Frederik Hansen, hvis forældre kom fra Husum.
Kirken er en af de mest betydningsfulde klassicistiske bygninger i Nordeuropa. Den minder lidt om Vor Frue Kirke i København, som Christian Frederik Hansen også byggede.

På torvet foran kirken står Tine-brønden, byens vartegn fra 1902. Tinebrønden er skabt af Husums billedhugger Adolf Brütt og er støbt i bronze. Pigeskikkelsen skal minde om Catharina Asmussen, en af byens mest betydningsfulde filantroper, som sammen med slægtningene fra Woldsen-familien havde oprettet en stiftelse for ældre og syge folk. Brønden er en søster til Amanda fra Kerteminde. Husums rådhus er fra 1601. Rådhuset er oprindeligt opført i italiensk renæssancestil med udvendig trappe men blev ombygget flere gange gennem årene. Byens ældste hus er det gotisk opførte herrehus. På herrehusets facade ses en række hoveder, der siges at være et minde om de oprørere, der henrettedes under Christian 1.
I 1514 lod den gottorpske hertug Frederik 1. et møntværksted indrette i huset. Ikke langt fra rådhuset ligger også byens skibsfartsmuseum og Nordsø Museet Husum.

Husum slot med den store park

Lidt uden for byens centrum finder man Husum Slot, der har sin inspiration fra Frederiksborg Slot. Slottet blev bygget på samme sted, som franciskanerne i 1400-tallet havde opført et kloster. Det er opført i renæssancestil i årene fra 1577-82 af hertug Adolf af Gottorp. Slottet er det eneste bevarede slot på den Slesvig-Holstenske vestkyst. Her findes to museer, men den helt store attraktion er uden sammenligning slotshaven, hvor omkring 5 millioner krokusser blomstrer om foråret og kaldes "Det lilla vidunder i Norden.

Floden Ejderen

Omkring 12 km syd for Husum løber floden Ejderen ud i Nordsøen. Ejderen dannede en overgang grænse mellem Danmark og Tyskland (og mellem Slesvig og Holsten, der efter 2. verdenskrig blev slået sammen til den nuværende delstat). Ejderen er 188 km lang, udspringer nord for Kiel og løber derefter sydpå. En del af flodens første del udgør i dag en del af Kielerkanalen.

Ejderen afvander et stort område af Ditmarsken. Der blev i 1973 bygget en stor sluse for at regulere vandstanden og for at undgå oversvømmelser i marsken. Dæmningen er 4.8 km lang, og der passerer ved hver ebbe og flod cirka 50 millioner kubikmeter vand gennem slusen.

Skriv en kommentar

Udfyld venligst alle felter markeret med (). HTML er ikke tilladt.